Wdrażamy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP
na lata 2007-2013. Szegółowe informacje znajdują się na stronie www.alexandertools.com.pl

  • Narodowa Strategia Spójności
  • Agencja Rozwoju Pomorza
  • Fundusze Europejskie