+48 58 552 83 70 Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
logo
Projekty Unijne

Projekty Unijne

  

 

Z.P. ALEXANDER Piotr Pundzis stawia na nieustanny rozwój przedsiębiorstwa, dlatego realizuje projekty mające na celu ciągłe doskonalenie produktów i wdrażanie nowych technologii. Aktualnie realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.2.1 Inwestycje Profilowane w MŚP Osi Priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Innowacyjny rozwój technologii w Z.P. ALEXANDER Piotr Pundzis w Chwaszczynie w celu wprowadzenia nowoczesnych gier, wykorzystywanych w terapii chorób cywilizacyjnych, okresu starzenia i osób niepełnosprawnych”.

 

Beneficjent: Zakład produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: RPPM-02.02.01-22-0309/16-00
Całkowita wartość projektu: 2.730 138,08 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 2.000.000,00 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich: 900.000,00 PLN
Poziom dofinansowania z budżetu środków europejskich: 45%
Planowany okres realizacji Projektu: 16.03.2016 – 20.12.2019 r.

 

Celem projektu jest wdrożenie na rynek Polski i międzynarodowy serii gier służących w terapii osób niepełnosprawnych, z chorobami cywilizacyjnymi i w wieku podeszłym. Poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej przedsiębiorstwo osiągnie efekt sprzedaży innowacyjnych wyrobów. Podczas terapii będzie wykonywana praca nad spostrzegawczością, koncentracją, pamięcią, kojarzeniem oraz koordynacją ruchowo-wzrokową. Każda gra ma inne zadanie i pomaga ćwiczyć różne procesy psychofizyczne. Ma zastosowania w dydaktyce, rehabilitacji i profilaktyce.

 

 

Poprzednie dotacje

Projekty współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WP na lata 2007-2013

 

  

Promocja drewnianych zabawek konstrukcyjnych oraz nowej serii gier logicznych marki ALEXANDER na targach Spielwarenmesse 2022 w Norymberdze (Niemcy) w celu zwiększenia obrotów handlu międzynarodowego.

Z. P. ALEXANDER PIOTR PUNDZIS realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem:

Promocja drewnianych zabawek konstrukcyjnych oraz nowej serii gier logicznych marki ALEXANDER na targach Spielwarenmesse 2022 w Norymberdze (Niemcy) w celu zwiększenia obrotów handlu międzynarodowego.

Beneficjent: Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: UDG-PBE.03.2019/210
Całkowita wartość projektu: 121.231,34 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 115.231,34 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków europejskich: 57.615,67 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków europejskich: 50%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.03.2020 – 28.02.2022 r.

Podstawowym celem projektu jest wzrost obrotów handlu zagranicznego firmy Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis (dalej zwanej Alexander) dzięki wprowadzeniu na rynki zagraniczne drewnianych zabawek konstrukcyjnych oraz nowej autorskiej serii gier logicznych przeznaczonych dla starszego odbiorcy.

Z. P. ALEXANDER PIOTR PUNDZIS realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem:

Promocja nowej serii gier sportowych oraz metalowych zabawek konstrukcyjnych marki ALEXANDER na targach Spielwarenmesse 2020 w Norymberdze (Niemcy) w celu zwiększenia obrotów handlu międzynarodowego.

Beneficjent: Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: UDG-PBE.03.2019/209
Całkowita wartość projektu: 122.814,91 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 117.814,91 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków europejskich: 58.907,45 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków europejskich: 50%
Planowany okres realizacji Projektu: 07.05.2019 – 28.02.2020 r.

Podstawowym celem projektu jest wzrost obrotów handlu zagranicznego firmy Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis (dalej zwanej Alexander) dzięki wprowadzeniu na rynki zagraniczne nowej autorskiej serii gier sportowych oraz metalowych zabawek konstrukcyjnych – doskonale sprzedającej się linii produktów w Polsce.

Rozwój Zakładu Produkcyjnego „ALEXANDER” w Chwaszczynie poprzez unowocześnienie składników majątku trwałego i wygenerowanie nowych usług i produktów

Beneficjent: Zakład produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: WND-RPPM-01.01.02.00-181/13-00
Całkowita wartość projektu: 2.519.150,67 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 1.982.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 396.4000,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 20%
Planowany okres realizacji Projektu:  01.04.2013 – 30.06.2015 r.

 

Kolejnym etapem jest unowocześnienie składników majątku trwałego realizowane przez zakup napawarki laserowej, maszyny sztancującej do kart, wtryskarek do tworzyw sztucznych i innych urządzeń wspomagających.

Innowacyjne technologie są środkami do realizacji wykonania pięciu nowych serii zabawek i gier. Dodatkowo wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa pozwolił na stworzenie nowych miejsc pracy w regionie Pomorskim.

Zmiana procesu technologicznego i produkcja innowacyjnych narzędzi oraz usług poprzez zakup elektrodrążarki wgłębnej, centrum pomiarowego i szlifierki przez Zakład Produkcyjny "ALEXANDER" Piotr Pundzis w Chwaszczynie

Beneficjent: Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: UDA-RPPM.01.02.00-00-043/12-00
Całkowita wartość projektu: 1.456.320,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 1.159.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 463.600,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 40%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.03.2012 – 31.12.2013 r.

Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnego centrum obróbczego CNC przez Zakład Produkcyjny "ALEXANDER" Aleksander Pundzis w Chwaszczynie

Beneficjent: Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: UDA-RPPM.01.01.02-00-049/08-00
Całkowita wartość projektu: 402.600,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 330.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 165.000,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2009 – 30.09.2009 r.

Ciągłe doskonalenie i rozwój jest priorytetem naszej firmy. Uzyskaliśmy 3 dotacje. Celem pierwszego przedsięwzięcia było wprowadzenie na rynek wysokiej jakości produktów i usług oraz zwiększenie mocy produkcyjnych przy uzyskaniu efektu oszczędności w zużyciu energii poprzez zakup centrum obróbczego CNC V3- firmy HASS. Kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa było wdrożenie nowoczesnych technologii. Zakup innowacyjnych maszy tj. Elektrodrążarka wgłębna AG 80L firmy Sodick. Centrum pomiarowe Crysta Plus M 7106 firmy Mitutoyo oraz nowoczesna szlifierka SPD40 firmy Jotes pozwolił na wprowadzenie na rynek  udoskonalonych i innowacyjnych usług i wyrobów tj. formy wtryskowe, oprzyrządowanie techniczne, mikro precyzyjne przyrządy naukowo badawcze, nano precyzyjne części narzędzi i przyrządy, wykrojniki i tłoczniki, itp.

Dodatkowo wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa pozwolił na stworzenie nowych miejsc pracy w regionie Pomorskim.